برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

تصمیم شبانه سازمان بورس برای درمان احتمالی زخم طولانی مدت بازار

[ratemypost]

سازمان بورس در جلسه شبانه، اقدام به تصویب و ابلاغ افزایش حد نصاب صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام کرد تا شاید درمانی برای زخم طولانی مدت بازار شود .

سازمان بورس در ادامه اتخاذ تصمیماتی برای بهبود اوضاع وخیم و طولانی مدت بازار سهام ، شب گذشته جلسه هیات مدیره را برگزار و اقدام به تصویب و ابلاغ افزایش حد نصاب سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در سهام کرد .

براساس این گزارش، تصمیم جدید نهاد ناظر بازار سرمایه موجب شد تا برخی طبق مفاد بخشنامه جدید اعلام کنند طی روزهای باقی مانده سال جاری، چندین هزار میلیارد تومان روانه خرید سهام شود و شاید درمانی باشد برای زخم طولانی مدت بازار .

متن بخشنامه

۱- صندوق های سرمایه گذاری “دراوراق بهادار با درآمد ثابت” ملزم به سرمایه گذاری حداقل ۱۵ درصد و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی های صندوق در “سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ، گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری” هستند.

۲- صندوق های فوق ملزم هستند تا پایان اسفند ۱۴۰۰ نسبت به رعایت نصاب موضوع این مصوبه به شرح زیر اقدام کنند:

۲-۱- تا پایان اسفند ۹۹ نسبت به افزایش حداقل ۳ واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه در مقایسه با وضعیت فعلی (تاریخ ابلاغ این مصوبه) و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایه گذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.

۲-۲- تا پایان اسفند ۱۴۰۰ در هر فصل نسبت به افزایش ۳ واحد درصد در نصاب موضوع این مصوبه در مقایسه با وضعیت فعلی (تاریخ ابلاغ این مصوبه) و تا میزان حداقل نصاب مجاز سرمایه گذاری در سرفصل یاد شده اقدام کنند.

۲-۳- به ازای هر یک واحد درصد افزایش سرمایه گذاری در سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس و گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس تا میزان نصاب مجاز سرمایه گذاری در سرفصل یاد شده ۲ واحد درصد از حداقل نصاب سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت کسر می شود.

۳- به صندوق‌ها اختیار داده شد در خصوص توزیع حداقل ۲ درصد دارایی از محل ذخیره ناشی از تغییر ارزش سهام در پایان سال مالی جاری صندوق تا یک سال پس از پایان سال مالی مذکور و متناسب با شرایط بازار تصمیم‌گیری کنند.

۴- همچنین مصوب شد حداکثر میزان خرید اوراق دولتی به اندازه ۳۰ درصد ارزش دارایی های درآمد ثابت صندوق ها باشد.

مقالات مرتبط