برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

تهیه برنامه کسب و کار (B.P) و برنامه امکان سنجی F.S

تهیه برنامه کسب و کار  (Business  Plan)

و برنامه امکان سنجیFeasibility Study) )

 

تشکیل هر شرکتی، در ابتدای امر نیاز به یک برنامه مشخص و مدون از سوی موسسان و صاحبان سرمایه دارد. برنامه کسب و کار علاوه بر اینکه راهنمای مناسبی برای مدیران شرکت محسوب می شود به عنوان یکی از برنامه های مکتوب و مدون قابل ارایه به سازمانهایی نظیر سازمان بورس، شرکت بورس و فرابورس و عموم سرمایه گذاران برای ورود به بازار سرمایه نیز می باشد. برنامه کسب و کاری که توسط شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر تهیه می شود منطبق با سرفصلهای مورد نظر سازمان بورس می باشد و تمامی الزامات سازمان بورس را در خود جای داده است.  برای کسب اطلاعات بیشتر و سفارش تهیه برنامه کسب و کار می توانید با شماره های ۸۸۶۷۶۷۱۸-۸۸۶۷۶۵۷۴ – ۲۶۲۹۱۱۶۷