برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

توضیح شرکت آماده عرضه اولیه ۴ درصدی امروز درباره زمین محل احداث مجتمع

[ratemypost]

پلیمر آریا ساسول که امروز ۴ درصد سهام آن در فرابورس عرضه اولیه می شود درباره زمین محل احداث مجتمع ، دست به شفاف سازی زد.

شرکت پلیمر آریا ساسول که مقرر شده ۴ درصد از سهام آن امروز در بازار دوم معاملات فرابورس عرضه اولیه شود درباره زمین محل احداث مجتمع، دست به شفاف سازی زد.

براین اساس، امیرحسین بحرینی مدیرعامل “آریا” پیرو افشای اطلاعات در صفحه ۳۹ امیدنامه در خصوص زمین محل فعالیت اعلام کرد: پتروشیمی‌ پارس وفق ابلاغیه ۱۷ آذر سال ۸۱ مصوبه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی نسبت به انعقاد قرارداد اجاره زمین مجتمع با شرکت پلیمر آریا ساسول اقدام کرده است.

بر اساس قرارداد اجاره زمین منعقده با شرکت پتروشیمی پارس(موجر)، زمین محل احداث مجتمع برای مدت ۲۵ سال اجاره شده بود. پس از تاکید هیات پذیرش برای طولانی تر شدن مدت قرارداد اجاره، الحاقیه جهت تمدید مدت زمان اجاره به تاریخ ۱۱ اسفند سال ۹۸ منعقد شد که طی آن مدت زمان اجاره از تاریخ موثر شدن آن به مدت ۳۶ سال تعیین و مقرر شد بصورت خودکار برای دوره‌ای پنج ساله متوالی تمدید شود به نحوی که پلیمر آریا ساسول در طول دوره فعالیت امکان بهره برداری از زمین را دارا باشد.

به موجب قرارداد واگذاری زمین مورخ ۲۵ مرداد سال ۸۹ منعقده فیمابین شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان فروشنده و شرکت پتروشیمی پارس به عنوان خریدار، پتروشیمی پارس مالک زمین مورد اجاره است.

مقالات مرتبط