برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

توقف ۹ نماد ، ابطال معاملات همه سهام دیروز یک شرکت + تعلیق دو شرکت

[ratemypost]

نماد ۹ شرکت بورسی و فرابورسی برای یک و دو روز و یک ساعت بسته و همه معاملات دیروز یک سهم هم باطل شد و دو شرکت دیگر هم مشمول تعلیق نماد تا ۱۵ ئ ۱۶ فروردین شدند.

پیش از شروع معاملات آخرین یکشنبه سال و قرن ، نماد شرکت های بین‌ المللی‌ محصولات‌ پارس‌ برای یک روز، قند شیرین خراسان ، ایران خودرو دیزل و گروه توسعه هنر ایران برای دو روز به همراه حمل‌ و نقل‌ توکا ، حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ، گروه توسعه مالی مهر آیندگان و گسترش سرمایه گذاری ایرانیان برای یک ساعت متوقف شد.

علاوه بر این نماد سرمایه گذاری توکا فولاد به دلیل وجود ظن دستکاری معاملات برای یک روز متوقف و کلیه معاملات دیروز این شرکت ، ابطال شد.

همچنین نماد شرکت بورسی لیزینگ‌ایران‌ حداکثر تا ۱۶ فروردین و شرکت حاضر در بازار پایه نارنجی فرابورس توسعه بین المللی پدیده شاندیز (گشان) تا ۱۵ فروردین تعلیق شد .

مقالات مرتبط