برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

خبری از افزایش سرمایه این نماد

[ratemypost]

مجمع فوق العاده شرکت نفت سپاهان قبل از ظهر دیروز شنبه دوم اسفند با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و حضور ۸۴.۴ درصد سهامداران برگزار و باتوجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۵۸ درصدی از محل سود انباشته مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

براین اساس، “شسپا” به منظور اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه ای و جلوگیری از خروج نقدینگی، سرمایه فعلی را از ۶۰۰ به ۹۵۰ میلیارد تومان رساند.

مقالات مرتبط