برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

خدمات تجدید ساختار

 

برخی از خدمات ارائه شده ی اِماکو به مشتریان حقوقی – در زمینه تجدید ساختار –  به شرح زیر می باشد:

 

۱ –  شرکت آکام صنعت آسیا   ( اینجا کلیک کنید)