برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

خدمات مدیریت ریسک

خدمات مدیریت ریسک

 

برنامه مدیریت ریسک منطبق با سرفصلهای  مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می شود و تمامی سرفصلهای مورد نظر این سازمان را در خود جای داده است. تیم مشاوره و کارشناسان شرکت ضمن بررسی مسئله ریسک در شرکتها، پس از شناسایی و احصا و رتبه بندی ریسکهای سازمان شما، اقدام به تدوین نظام جامع مدیریت ریسک در سطح سازمان شما می نماید و اقداماتی به منظور مواجه با ریسکهای سازمان بر اساس استراتژی برخورد با ریسک مختص شما طراحی و ارایه می نماید.