برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

دارایی های سرمایه ای مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر

دارایی های سرمایه ای مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر

 

انواع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای که سبدگردان در صورت صرفه و صلاح مشتریان و تطابق با اهداف، اصول و محدودیتهای مربوط به هر مشتری، در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد داد:
_ کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس و فرابورس،
_ اوراق مشارکت، اوراق صکوک، اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار،
_ گواهی های سپرده منتشره توسط بانکها یا مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.