برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

درباره ما

شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر(سهامی خاص) با شماره ثبت ۴۲۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۹۲۳۰ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شماره ثبت ۱۱۰۹۴ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دارای مجوز سبدگردانی به شماره ۱۲۲/۴۸۸۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ به نمایندگی جناب آقای محسن عباسی کلاشی.