برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

سرفصلهای دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

اصول اولیه تحلیل تکنیکال:

 • تاریخچه تحلیل تکنیکال
 • مقایسه تکنیکال و فاندامنتال
 • اصول اولیه تحلیل تکنیکال
 • مکانیزم کشف و تغییر قیمت
 • تئوری داو
 • تئوری بازار کارا در مقابل اصول تحلیل تکنیکال

ابزارهای اولیه تحلیل تکنیکال:

 • انواع نمودار ها
 • لگاریتمی و حسابی
 • حجم معاملات
 • روندها و کانالها
 • شکست روند ها و تثبیت آنها
 • نمودارهای با پریود های مختلف
 • Calendar Charts and Trading Charts

آرایشهای کلاسیک برگشتی:

 • آرایش سرو شانه و سر و شانه معکوس
 • آرایش سقف و کف دوبل
 • آرایش سقف و کف سه گانه
 • آرایش برگشتی V و کف گرد

آرایشهای کلاسیک تحکیمی:

 • مثلثها
 • کنجها
 • پرچمها و Pennant ها
 • تراکم و آرایش Cup Handle

میانگینهای متحرک:

 • مکانیزم میانگین متحرک
 • تفسیر میانگینهای متحرک
 • انواع میانگینهای متحرک
 • استفاده ترکیبی از میانگینهای متحرک
 • نوارهای بالینجر

نوسان نماها:

 • تاریچه نوسان نماها
 • نقش نوسان نماها
 • اسیلاتورها و کاربردهای آنها
 • MACD و RSI
 • دیورژانس
 • دیورژانس غلط

تحلیل کلی بازار و مقدمه ای بر استراتژیهای معاملاتی

 • اثرات فشار روانی بازار
 • تصمیم گیری در شرایط بحرانی
 • معرفی استراتژی معاملانی

 

لازم به ذکر است که در میانه جلسه دوم نرم افزار رهاورد نوین به دانشجویان ارائه خواهد شد و در طول دوره نحوه راهبری جامع این نرم افزار آموزش داده خواهد شد.

کل طول دوره ۲۴ ساعت در ۶ جلسه ۴ ساعته خواهد بود.