برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

دوره فاندامتال پیشرفته

 

دوره فاندامتال پیشرفته

 

 • مدت زمان دوره ۱۶ساعت
 • سرفصل مطالب

– جلسه اول:

 1. آشنایی با ترازنامه شرکتها به همراه یادداشتهای توضیحی
 2. آموزش نسبت های مالی و نحوه محاسبه آنها
 3. آشنایی با صورت سود وزیان و شرح اجزای گزارش
 4. آموزش مبحث تولیدات شرکت و شرح روشهای پیش بینی مبلغ تولیدات شرکت برای سال مالی

 

-جلسه دوم:

 1. آشنایی با مبحث بهای تمام شده مواد مستقیم و روشهای پیش بینی آن
 2. چگونگی ارزیابی سربار و دستمزد شرکتها
 3. پیش بینی سود و زیان شرکت با محاسبه فروش بهای تمام شده کارشناسی

 

-جلسه سوم:

 1. ارزیابی روش های سود و زیانی برای هریک از صنایع
 2. آموزش روش P/E برای ارزش گذاری سهام
 3. پیش بینی سودآوری شرکت برای سالهای آتی
 4. آموزش ارزش فعلی و ارزش آتی دارایی ها به جهت ارزش گذاری سهام به روشDDM

 

 

-جلسه چهارم:

 1. آشنایی با شرکتهای سرمایه گذاری
 2. مروری بر صورتهای موالی شرکتهای سرمایه گذاری
 3. آموزش ارزشگذاری سهام شرکتهای سرمایه گذاری بر اساس روش NAV