برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

دومین رکورد افزایش سرمایه شرکت های ایرانی با ۴۵۷۷ درصد از تجدید ارزیابی

[ratemypost]

سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان با اعلام برنامه افزایش سرمایه فوق سنگین ۴۵۷۷ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به دومین رکورددار تبدیل شد .

سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان از پیشنهاد افزایش سرمایه سنگین ۴۵۷۷ درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد و در پایان معاملات دیروز با رشد ۵ درصدی قیمت و صف خرید روبرو شد.

براین اساس، “کرمان” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱۱۱ میلیارد تومان به ۵.۱ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

براساس این گزارش، پیش از این هم شرکت بورسی آذرآب با اعلام برنامه پیشنهاد افزایش سرمایه ۷۶۰۰ درصدی ، رکورد دار درخواست افزایش سرمایه بین شرکت های بورسی و فرابورسی بوده و پیشنهاد افزایش سرمایه سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان به دومین رکورد تبدیل شده است.

مقالات مرتبط