برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

دو شرکت بورسی پیشنهاد افزایش سرمایه از مطالبات و آورده دادند

[ratemypost]

تامین سرمایه بانک ملت و داروسازی ابوریحان ۴۵ و ۵۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر دادند.

دو شرکت تامین سرمایه بانک ملت و داروسازی ابوریحان ۴۵ و ۵۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر دادند.

براین اساس، “تملت” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۱.۱ به ۱.۶ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی اعمال خواهد شد تا صرف بهبود نسبت های مقرر در دستورالعمل کفایت سرمایه نهادهای مالی، توسعه فعالیت های تامین مالی به واسطه افزایش ظرفیت شرکت جهت پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق بهادار و ارتقای سهم بازار در صنعت تامین مالی شود.

همچنین “دابور” درصدد است سرمایه فعلی را از ۶۰ به ۹۰ میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت دارویی از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی و با هدف ایجاد خط جدید آمپول سازی و اصلاح G.M.P کلیه خطوط اعمال خواهد شد.

مقالات مرتبط