برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

روانشناسی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار ( مالی-رفتاری)

شناسنامه دوره آموزشی

عنوان دوره روانشناسی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار ( مالی-رفتاری)
نوع دوره عمومی □   تخصصی شامل؛ آمادگی آزمون­ها □ ، تمدید گواهی­نامه­ها □ ، تائید صلاحیت □ ، سایر□ ………….
نحوه ارائه مدرس درسی بازآموزی و مرور□  رفع اشکال□  حل تست□  موردکاوی□
مدت دوره ۱۸ ساعت مدرس دوره محسن عباسی
نحوه برگزاری حضوری یا مجازی□ پیش­نیاز دوره آزمون ورودی□ مصاحبه□ جبرانی□ ندارد
شهریه دوره برای هر دانش­پذیر ۳.۵ میلیون ریال سقف پذیرش هر کلاس تعداد ۲۵ نفر
نحوه ارزیابی دوره سابقه برگزاری دوره تعداد ……. دوره
ارزشیابی دانش­پذیر آزمون کتبی□ آزمون شفاهی□ آزمون عملی□  تائید مدرس□  ندارد
بازه زمانی برگزاری آبان- آذر
محل برگزاری پژوهشگاه نیرو- شهرک غرب- انتهای بلوار دادمان
خدمات آموزشی کتاب□ جزوه  نرم­افزار□ سایر□ ………………….
نحوه اطلاع­رسانی سایت روزنامه□  ایمیل   پیامک  داکیونت□ سایر□ …………………………
اهداف دوره شناخت مبانی مالی و رفتاری در بازار سهام، مرور بزرگترین و پرتکرارترین اشتباهات رفتاری در خرید و فروش سهام، شناخت ضعفهای احساسی در خرید و فروش سهام، شناخت هیجانات کاذب بازار سهام،  و شناخت راههای تصمیم گیری عقلایی و به دور از احساس در بازار سرمایه
مخاطبان دوره معامله گران بازار سهام، مدیران و کارشناسان
عنوان ماده درسی روانشناسی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار ( مالی-رفتاری)
منابع ماده درسی جزوه ملی رفتاری- کتاب مالی رفتاری تالیف آقای دکتر بدری