برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

روش های تحلیل اوراق بهادار

روش های تحلیل اوراق بهادار

تفاوت شرکتهای سبدگردان و مشاور سرمایه گذاری با سایر افراد حقیقی و حقوقی در این است که این شرکتها همواره با در دست داشتن نبض بازار و تحلیل تمامی وقایع و اتفاقات داخلی و خارجی، سیاسی و اقتصادی بهترین تصمیمات را با استفاده از الگوهایی تحلیلی اتخاذ می کنند، روشهای قابل بکارگیری ارزش گذاری و تحلیل اوراق بهادار عبارتند از مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی (DDM) ،مدلهای مبتنی بر جریان نقدی آزاد (FCF) ، توجه به ارزش جایگزینی و استفاده از روشهای p/e بر اساس EPS کارشناسی واحد تحلیل  .

منابع اطلاعاتی مورد استفاده

به روز بودن اطلاعات نقش بسزایی در تصمیم گیریهای سبدگردانها و مشاورین سرمایه گذاری دارد.  شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر از منابع مختلفی  اطلاعات خود را کسب نموده و پس از بررسی، مبنای کار خود قرار می دهد. این اطلاعات از منابع گوناگونی مانند سایتهای رسمی بازار سرمایه، سایتهای خبری تحلیلی داخلی و خارجی و سایر منابعی که اطلاعات مربوط و قابل اتکایی ارائه میدهند، تهیه می گردد. مهمترین این منابع عبارتند از :

سایت بررسی و تحلیل فلزات اساسی  www.kitcometals.com

سایت بررسی قیمتهای جهانی  www.livedata.ir

شبکه کدال؛ سایت مرجع انتشار گزارشات مالی شرکت های حاضر در بازار سرمایه ، www.codal.ir
سایت سازمان بورس؛ مرجع قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعملهای بازار سرمایه، www.seo.ir
سایت بورس کالای ایران؛ مرجع آمار معاملات کالاها و آتی های مبتنی بر کالا، www.ime.co.ir