برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

زمان بندی جلسات معاملاتی بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس تغییر کرد

[ratemypost]

فرابورس از تغییر زمانبندی جلسات معاملاتی بازار ابزارهای نوین مالی از دوشنبه هفته آینده خبر داد و اعلام کرد: رویه های سفارش گیری و انجام معاملات بدون تغییر خواهد بود.

محمد صادق غزنوی مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس اعلام کرد: پیرو صورتجلسه هیات مدیره این بورس و به استناد تبصره ماده ۳ و ۴ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات اوراق بهادار در فرابورس، زمانبندی جلسات معاملاتی بازار ابزارهای نوین مالی از روز دوشنبه ۱۴ تیر به شرح جدول ذیل تغییر خواهد یافت. رویه های سفارش گیری و انجام معاملات بدون تغییر خواهد بود.

مقالات مرتبط