برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

زمان مجمع سه شرکت اعلام شد / لغو مجمع دو سهم بورسی و فرابورسی

[ratemypost]

زمان برگزاری مجمع سالانه و عادی بطور فوق العاده سه شرکت به همراه لغو مجمع عادی بطور فوق العاده و فوق العاده دو شرکت بورسی و فرابورسی اعلام شد.

دو شرکت داروسازی فارابی و تولید مواد اولیه دارو پخش با اتمام دوره مالی منتهی به اسفند گذشته، زمان برگزاری مجمع سالانه را اعلام کردند.

همچنین قند تربت جام پیرو مجمع نوبت اول که ۱۳ اسفند به حد نصاب نرسید برای انتخاب اعضای هیات مدیره به مجمع عادی بطور فوق العاده می رود.

در این میان، مجمع عادی بطور فوق العاده وفوق العاده شرکت کی بی سی و گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران که قرار بود ۳۱ و ۲۸ اردیبهشت برگزار شود، لغو و تصمیم گیری درخصوص تصویب صورت های مالی منتهی به آذر ۹۸ و انتخاب اعضای هیات مدیره و افزایش سرمایه به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام می شود، موکول شد.

قند تربت جام(مجمع عادی بطور فوق العاده نوبت دوم): ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۱ خرداد در انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر

داروسازی فارابی: ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۱۸ خرداد در مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

تولید مواد اولیه داروپخش: ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۲۵ خرداد در مجتمع فرهنگی ورزشی تلاش

 

مقالات مرتبط