برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

“ساوه” بیست و چهارمین عرضه اولیه سال شد / زمان سفارش گیری

[ratemypost]

با مشخص شدن سیمان ساوه به عنوان بیست و چهارمین عرضه اولیه و همزمانی با عرضه “زکوثر”، زمان ثبت سفارش خرید ۵۸.۵ میلیون سهم این شرکت فرابورسی بین ساعت ۷ تا ۱۰ صبح اعلام شد.

در حالی مقرر شده امروز عرضه اولیه ۱۵ درصدی سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در بورس تهران انجام شود که با اطلاعیه فرابورس و عدم اشاره به نام شرکتی که عرضه خواهد شد، زمان سفارش‌گیری عرضه اولیه فرابورس برای چهارشنبه ۲۱ اسفند به دلیل همزمانی با عرضه اولیه “زکوثر” ، ساعت ۷ تا ۱۰ صبح و بدون امکان تمدید اعلام شد.

براین اساس باتوجه به اینکه آریا ساسول اطلاعات را کامل نکرده، شرکتی که امروز بخشی از سهام آن در فرابورس عرضه اولیه می‌شود، سیمان ساوه است.

به این ترتیب، ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم “ساوه” با محدوده قیمتی ۲۲۵۰ تا ۲۳۵۰ تومانی هر سهم عرضه خواهد شد و هر چند سهمیه هر فرد حقیقی و حقوقی ۶۰ سهم تعیین شده اما انتظار می رود مانند عرضه های اولیه قبلی ، تعداد سهام قابل خرید کاهش یابد. کارگزاری صبا تامین متعهد خرید و سقف تعهد به میزان ۵۰ درصد در روز عرضه اولیه است.

همچنین ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سهم به صندوق های سرمایه گذاری در روز کاری بعد از عرضه و با قیمت ثابت کشف شده تخصیص می یابد. حداکثر ضریب تخصیص صندوق به ازای هر دارنده واحد برای صندوق های سرمایه گذاری درسهام، مختلط و با درآمد ثابت به ترتیب ۳۰، ۱۵ و ۲ تعیین شده است.

بنابراین گزارش، سیمان ساوه با ۵۰۵ نیروی انسانی جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سیمان فارس و خوزستان محسوب می شود. سرمایه اولیه این شرکت در سال ۱۳۶۸ بالغ بر پنج میلیون تومان بوده که طی ۱۶ مرحله به ۶۵ میلیارد تومان از محل آورده نقدی سهامداران رسیده و آخرین افزایش سرمایه در سال ۸۵ صورت گرفته است.

“ساوه” در آذر ماه ۱۶۰۸ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۷۳ درصد رشد نشان می دهد. این شرکت سیمانی در عملکرد ۹ ماهه ۱۰۴.۵ میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که با افزایش ۷۳ درصدی در دوره مشابه سال قبل روبرو شده است.

مقالات مرتبط