برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

سوالات متداول در خصوص تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری

سوالات متداول در خصوص تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری

  •  آیا در تاسیس شرکت سرمایه گذاری لزوما نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد؟

بلی – تاسیس شرکت سرمایه گذاری لزوما نیاز به اخذ مجوز از سازمان بورس واوراق بهادار می باشد

  • حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت های سرمایه گذاری چقدر است؟

حداقل سرمایه لازم برای تشکیل شرکت های سرمایه گذاری وهلدینگ  ۱۰۰ میلیارد ریال می باشد

  • برای دریافت مجوز تأسیس و فعالیت شرکت سرمایه­ گذاری چه مراحلی باید بررسی و طی شود؟

           ۱ –  شرایط دریافت موافقت اصولی با تأسیس یا تبدیل شرکت سرمایه­ گذاری

در ابتدا، مدارک و فرمهای مربوطه جهت اخذ مجوز تاسیس شرکت سرمایه گذاری باید تکمیل و به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شود. سازمان پس از بررسی مدارک، درصورت تکمیل بودن و احراز شرایط لازم – ازجمله تطبیق طرح اساسنامه‌ی ارائه شده، با اساسنامه­ی نمونه‌ی مصوب سازمان برای شرکت‌های سرمایه­گذاری ، پرداخت حداقل سرمایه­ی لازم، تأیید ترکیب مؤسسین یا شرکاء به لحاظ توانایی دستیابی به اهداف مورد نظر، نداشتن پیشینه‌ کیفری یا تخلفاتی مؤثر توسط مؤسسین، تأیید صلاحیت داوطلبان سمت مدیرعاملی و عضویت در هیأت‌مدیره‌ی شرکت، طبق دستورالعمل مربوطه، موافقت اصولی خود را با تأسیس یا تبدیل شرکت ابلاغ می‌نماید.

            ۲ – شرایط اعطای مجوز تأسیس یا تبدیل :

در صورت موافقت اصولی سازمان با تأسیس/ تبدیل، شرکت ملزم است مدارک اعلام شده توسط سازمان،طبق دستورالعمل مربوط از سازمان را ظرف مهلت مقرر تکمیل نماید؛ پس از تکمیل مدارک مورد نظر سازمان نامه‌ای مبنی بر اجازه تأسیس/ تبدیل شرکت و ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها را صادر خواهد کرد.

            ۳ – شرایط اعطای مجوز فعالیت پس از دریافت مجوز تأسیس یا تبدیل

پس از اتمام مرحله دوم و اعلام موافقت با تأسیس شرکت، متقاضی باید طی مهلت‌ مقرر شرکت را نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسانده، مستندات مربوطه را به سازمان ارائه دهد. پس از ثبت نهاد مالی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، لازم است شرکت مدارک مربوطه را جهت ثبت نزد سازمان و اخذ مجوز فعالیت به سازمان ارائه ‌نماید.

در صورت احراز شرایط، مجوز فعالیت برای شرکت سرمایه­ گذاری صادر می‌گردد.

  • آیا هیات مدیره و موسسین باید توسط سازمان بورس تایید صلاحیت بشوند؟

بلی – هیات مدیره و موسسین باید توسط سازمان بورس تایید صلاحیت بشوند