برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

شرایط و زمان عرضه بلوک ۶۵ و ۵۰.۲ درصدی دو زیرمجموعه بانک صنعت و معدن

[ratemypost]

بانک صنعت و معدن شرایط و زمان عرضه بلوک ۶۵ و ۵۰.۲ درصدی دو زیرمجموعه را به بیش از قیمت تابلو در بورس اعلام کرد.

بانک صنعت و معدن شرایط و زمان عرضه بلوکی ۶۵ و ۵۰.۲ درصدی سرمایه گذاری آتیه دماوند و سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران را بطور یکجا یا نقد و شرایطی اعلام کرد.

بانک صنعت و معدن در نظر دارد بلوک ۶۵ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند را بطور یکجا و نقد یا شرایطی در بورس تهران روانه میز فروش کند تا در صورت انجام از ترکیب سهامداری خارج شود.

به این ترتیب، مقرر شده ۲ میلیارد و ۹۲۵ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۹۵۲ سهم “واتی” روز شنبه ۲۹ آذر از طریق کارگزاری بانک صنعت و معدن عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هرسهم ۲۵۵۶۸ تومان و قیمت پایه کل ۷.۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. این درحالی است که قیمت هر سهم این شرکت حاضر در بازار اول بورس بر روی تابلو ۱۴۰۸۰ ریال است.

خریدار درصورت تمایل به خرید نقدی موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین بورس ظرف مدت حداکثر دو روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت کند. درصورتی که خریدار تقاضای خرید بصورت نقد و اقساط را داشته باشد باید ۵۰ درصد از ارزش کل معامله را نقدی ظرف حداکثر ۱۴ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت و الباقی ۵۰ درصد ارزش معامله را در ۸ قسط مساوی با فواصل ۶ ماهه و نرخ سود سالانه ۱۸ درصد پرداخت کند که تاریخ اولین قسط ۶ ماه پس از قطعیت معامله در بورس است.

همچنین بانک صنعت و معدن به وکالت از شرکت رفاه اندیش سرمایه انسانی صنعت و معدن این بار در نظر دارد بلوک ۵۰.۲۳ درصدی سهام سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران را بطور یکجا یا نقد و شرایطی در بازار اول معاملات بورس به فروش برساند.

به این ترتیب، بیش از ۴ میلیارد و ۵۱ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۷۳ سهم “شیران” شنبه ۲۹ آذر از طریق کارگزاری بانک صنعت و معدن عرضه می شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم ۵۸۰۶۷ ریال (قیمت کنونی تابلو ۳۷۰۶۰ ریال است) و قیمت پایه کل ۲۳.۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. خریدار در صورت تمایل به خرید نقدی موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین بورس ظرف مدت حداکثر ۲ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت کند.

خریدار درصورت تمایل به خرید نقدی موظف است کل مبلغ مورد معامله را وفق مقررات و قوانین بورس ظرف مدت حداکثر دو روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت کند. درصورتی که خریدار تقاضای خرید بصورت نقد و اقساط را داشته باشد باید ۵۰ درصد از ارزش کل معامله را نقدی ظرف حداکثر ۱۴ روز کاری از تاریخ مشخص شدن برنده مزایده پرداخت و الباقی ۵۰ درصد ارزش معامله را در ۸ قسط مساوی با فواصل ۶ ماهه و نرخ سود سالانه ۱۸ درصد پرداخت کند که تاریخ اولین قسط ۶ ماه پس از قطعیت معامله در بورس است.

مقالات مرتبط