برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

شرکت آماده عرضه اولیه ۱۷.۵ درصدی تکمیل اطلاعات کرد

[ratemypost]

زیرمجموعه تاپیکو که به تازگی درج و آماده عرضه اولیه ۱۷.۵درصدی شده، صورتهای مالی و گزارش عملکرد سال مالی ۹۶ ، ۹۷ و ۹۸ به همراه فعالیت ماهانه فروردین و نیمه نخست سال را منتشر کرد.

شرکت چوب خزر کاسپین که به تازگی به عنوان زیرمجموعه تاپیکو با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس درج شده تا آماده عرضه اولیه ۱۷.۵ درصدی باشد، صورت های مالی حسابرسی نشده و گزارش عملکرد سال مالی ۹۶ ، ۹۷ و ۹۸ به همراه فعالیت ماهانه فروردین و نیمه نخست سال جاری را منتشر کرد.

براین اساس، “چخزر” در دوره ۶ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۱۰۳.۲ میلیارد تومان درآمد عملیاتی، ۱۷.۸ میلیارد تومان سود خالص و ۸۹۲ ریال سود برای هر سهم محقق کرده که نسیت به دوره مشابه قبل به ترتیب با رشد ۸۴ و ۴۰ درصدی و افت ۱۱ درصدی روبرو شده است.

بنابراین گزارش، گزارش عملکرد ۱۲ ماهه هیات مدیره در سال مالی منتهی به اسفند ۹۸ را می توان اینجا مشاهده کرد.

مقالات مرتبط