برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

شرکت ۲۲ میلیارد تومانی درج و آماده عرضه اولیه ۲۰ درصدی شد/ مشخصات کلی

[ratemypost]

شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت با سرمایه ۲۲ میلیارد تومانی در بازار دوم فرابورس درج شد و در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام ایستاد.

شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت پس از احراز کلیه شرایط پذیرش از یکم تیر با نماد “زسپاها” در گروه زراعت و خدمات وابسته به عنوان صد و چهل و هشتمین شرکت در بازار دوم فرابورس درج شد تا در صف عرضه اولیه ۲۰ درصدی سهام بایستد.

معرفی شرکت

طبق بررسی های بورس پرس، شرکت کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت ۲۴ دی سال ۸۵ بصورت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید. بهره برداری از واحد دامداری در ۱۱ اسفند سال ۸۹ با ظرفیت ۵۰۰ راس توسط جهاد کشاورزی اصفهان آغاز شد. پروانه بهره برداری بهداشتی شرکت در ۱۴ مرداد سال ۹۸ تا ۱۹ آذر سال ۱۴۰۱ تمدید و ظرفیت مولد در آن به ۹۰۰ راس افزایش یافت.

طبق مصوبه مجموعه فوق العاده در ۱۰ شهریور سال ۹۸ شرکت توسعه کشاورزی و دامپروری زرین دام زاینده رود اصفهان با کشت و صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت ادغام شد که پس از ادغام ظرفیت شرکت از ۱۵۰۰ به چهار هزار راس رسید. این موضوع باعث افزایش سودآوری در دوره‌های آتی می شود.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت با ۱۲۸ نیروی انسانی در بدو تاسیس ۲۰۰ میلیون تومان بوده که طی چهار مرحله افزایش سرمایه به ۲۲ میلیارد تومان رسیده است. شرکت توسعه دامپروری و کشاورزی امداد ۱۰۰ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد.

مقایسه با رقبای بورسی

رقبای غیر بورسی شامل کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان، کشاورزی و دامپروری نگین فام خوزستان، مجتمع شیر و گوشت مهدشت ساری، کشاورزی و دامپروری ران، دامپروری و کشاورزی شیر و دام کنگاور، دامپروری و کشاورزی شیر و دام دشت گل کردستان، کشت و صنعت و دامپروری دشت آذرنگین، کشاورزی و دامپروری یاسوج، کشت زرع و گوشت مهیا می‌شوند.

نقاط قوت و ضعف

فرصت ها و تهدیدها

صورت سود و زیان سه سال گذشته

مقالات مرتبط