برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

شنیده جذاب برای سهامداران سیمانی

[ratemypost]

شنیده های رسیده از سیمان حاکیست از تاریخ ۲۰ اسفند ماه گاز مصرفی کارخانجات سیمان در کشور وصل و قیمت آن بدون افزایش با همان نرخ سال ۹۸ لحاظ خواهد شد.

مقالات مرتبط