برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

شنیده سودآور برای سهامداران افق

[ratemypost]

 

برای شرکت  فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش شنیده میشود با بودجه ارائه شده در سامانه کدال، تعداد فروشگاه های این شرکت در پایان سال ١.۶٠٠ فروشگاه اعلام گردیده بود، لیکن با توجه به روند توسعه افتتاح فروشگاهها این تعداد تا کنون به ٢.٠٠٠ فروشگاه رسیده است .

مقالات مرتبط