برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

صندوق های سرمایه گذاری

صندوق های سرمایه گذاری

شرکت مشاور سرمایه گذاری اماکو با در اختیار داشتن بزرگترین گروه بورسی و بیش از ۱۰۰ هزار کاربر تحت پوشش و تولی گری ۳ صندوق سرمایه گذاری به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال، آماده است تا در صندوقهای سرمایه گذاری به عنوان نقش متولی به ارایه خدمات بپردازد. در صورتیکه قصد تشکیل صندوقهای سرمایه گذاری را دارید میتوانید از مشاوره رایگان شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر در این خصوص استفاده نمایید. ما در تمامی مراحل تشکیل صندوق در کنار شما خواهیم بود، همچنین در صورتیکه در حال حاضر صندوق سرمایه گذاری دارید میتوانید از خدمات شرکت اماکو به عنوان متولی صندوق استفاده نمایید و همچنین از امکانات گروه اماکو برای بازاریابی و فروش واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری خود بهره مند شوید.