برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

صورت های مالی ۹ ماهه بانک ملت با تحقق ۴۱۹ ریال سود و رشد ۳۳۲ درصدی

[ratemypost]

بانک ملت با انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه سال جاری برای هر سهم ۴۱۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل با رشد ۳۳۲ درصدی همراه شده است.

بانک ملت با سرمایه ۲۰.۷ هزار میلیارد تومانی به عنوان دومین بانک بزرگ بورسی، صورت های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه سال جاری را منتشر کرد.

براین اساس، “وبملت” در این مدت برای هر سهم ۴۱۹ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل با شناسایی ۹۷ ریال سود با رشد ۳۳۲ درصدی همراه شده است.

همچنین درآمد تسهیلات اعطایی بالغ بر ۲۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده که با رشد ۵۴ درصدی و جمع کل درآمدها با رشد ۱۱۸ درصدی به ۲۷.۴ هزار میلیارد تومان رسید. سود خالص نیز بالغ بر  ۸.۶ هزار میلیارد تومان است.

مقالات مرتبط