برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

طرح ۵۰ میلیارد دلاری پایان کرونا و پیش بینی بزرگترین بازگشت سرمایه گذاری

[ratemypost]

صندوق بین المللی پول با پیشنهاد ۵۰ میلیارد دلاری برای پایان کرونا اعلام کرد سرمایه گذاری کشورهای پیشرفته در این طرح منجر به بزرگترین بازگشت سرمایه گذاری خدمات در تاریخ معاصر خواهد شد .

صندوق بین المللی پول با اعلام مرگ ۳.۵ میلیون نفر در سرتاسر جهان به دلیل کرونا ، طرح پیشنهادی ۵۰ میلیارد دلاری برای پایان دادن به بحران کرونا را تصویب و اعلام کرد طبق این طرح ، حداقل ۴۰ و ۶۰ درصد جمعیت جهان تا پایان سال ۲۰۲۱ و نیمه اول ۲۰۲۲ باید واکسینه شوند .

همچنین اجرای این پیشنهاد موجب تزریق ۹ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ به اقتصاد جهانی و سود بیشتر کشورهای ثرتمند خواهد شد. در غیر این صورت ، کرونا در کشورهای در حال توسعه تا پایان سال ۲۰۲۲ هم کنترل نخواهد شد .

در این رابطه کریستالینا جورجیوا مدیر صندوق بین المللی پول در جلسه کمیسیون اروپا و کشورهای گروه ۲۰ در رم ایتالیا ، گفت: اقتصادهای پیشرفته در صورت مشارکت در این سرمایه گذاری با بزرگترین بازگشت سرمایه گذاری خدمات عمومی در تاریخ معاصر روبرو شوند که معادل ۴۰ درصد تولید تاخالص ملی بوده و حدود یک تریلیون دلار به درآمدهای مالیاتی اضافه می کند.

براساس این گزارش ، ۳۵ میلیارد دلار از سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلاری توسط کشورهای ثروتمند و ۱۵ میلیارد دیگر با وام بانک های توسعه بین المللی به سایر کشورها تامین خواهد شد. کشورهای گروه ۲۰ هم تا اکنون سرمایه ۲۲ میلیارد دلاری را پذیرفته اند و در صورت اولویت واکسیناسیون شهروندان ، می توانند یک میلیارد دوز واکسن را تا اوایل سال ۲۰۲۲ در اختیار کشورهای فقیر قرار دهند.

مقالات مرتبط