برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

عرضه اولیه سهام بیش از ۱۰ زیرمجموعه بنیاد مستضعفان در بورس

[ratemypost]

رییس بنیاد مستضعفان با اشاره به واگذاری سهام ۳۲ شرکت تا پایان سال در بورس از عرضه اولیه بیش از ۱۰ شرکت در ماه های آینده در بازار سرمایه خبر داد.

پرویز فتاح از واگذاری سهام ۳۲ شرکت بنیاد مستضعفان تا پایان سال در بورس خبر داد و به شبکه خبر گفت: سهام بیش از ۱۰ شرکت زیرمجموعه در ماه های آینده در بازار سرمایه عرضه اولیه می شوند.

مقالات مرتبط