برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

عملیات بازارگردانی یکساله دو سهم قندی از امروز آغاز می شود

[ratemypost]

عملیات بازارگردانی دو سهم قندی با دامنه مظنه یک درصد کمتر از دامنه مجاز نوسان قیمت در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس با دوره زمانی یکساله از امروز آغاز می شود.

محمد صادق غزنوی مدیر عملیات بازار شرکت فرابورس پیرو مجوز فعالیت و درخواست صندوق سرمایه گذاری پاداش پشتیبان پارس مبنی بر بازارگردانی سهام دو شرکت قند تربت جام و قند بیستون قابل معامله در تابلوی نارنجی بازار پایه اعلام کرد: بازارگردانی این دو نماد با استفاده از روش مبتنی بر حراج از روز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت آغاز می شود.

مقالات مرتبط