برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

فرآیند سبدگردانی

فرایند سبدگردانی

  1. برگزاری جلسه معارفه و مذاکره جهت دریافت اطلاعات مشتریان
  2. ارایه پرسشنامه به مشتریان و تحلیل پرسشنامه مشتری جهت شناخت سطح ریسک پذیری
  3. عقد قرارداد و انجام امور اخذ کد معاملاتی سبدگردانی اختصاصی
  4. واریز وجه و یا ارائه اوراق بهادار و شروع  قرارداد سبدگردانی

 

قرارداد سبدگردانی

موضوع قرارداد سبدگردانی عبارتست از سبدگردانی سبد اختصاصی اوراق بهادار، توسط شرکت سبدگردان با رعایت اهداف، اصول و محدودیتهای ملزم الرعایۀ پیوست شده در قرارداد مذکور. سبدگردان باید در اجرای موضوع قرارداد سبدگردانی، قوانین و مقررات از جمله قانون بازار اوراق بهادار و مقرراتی که براساس قانون یادشده توسط مراجع ذیصلاح تصویب شده یا میشوند به خصوص دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان را رعایت نماید.

دانلود نمونه قرارداد

پرسشنامه اطلاعات مشتریان

به منظور نیل به هدف سرمایه گذار از این سرمایه گذاری و کمک به مشاور جهت ارائه مشاوره موثر از شخص متقاضی درخواست می شود اطلاعات مربوط به فرم ذیربط را با دقت و حوصله تکمیل نماید.

دانلود نمونه پرسشنامه ۱

تحلیل اطلاعات پرسشنامه

پس از تکمیل فرم کسب اطلاعات و پرسشنامه ارزیابی تحمل ریسک مشتری توسط وی، تحلیلگر فرمهای مذکور را بررسی خواهد کرد.