برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

فولاد مبارکه هم پیشنهاد خرید سهام خزانه داد / بررسی در هفته آینده

[ratemypost]

فولاد مبارکه از پیشنهاد خرید سهام خزانه در جلسه هفته آینده هیات مدیره خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

شرکت فولاد مبارکه از پیشنهاد خرید سهام خزانه در جلسه هیات مدیره خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی شد.

براین اساس، محسن رضیعی معاون اقتصادی و مالی “فولاد” اعلام کرد: موضوع خرید سهام خزانه در جلسه ۲۴ شهریور هیات مدیره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقالات مرتبط