برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

لیدر پالایشگاه ها پیشنهاد افزایش سرمایه ۳۹۱ درصدی از سه محل داد

[ratemypost]

پالایشگاه بندرعباس از برنامه افزایش سرمایه ۳۹۱ درصدی از سه محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها و تجدید ارزیابی دارایی ها خبر داد.

پالایشگاه بندرعباس از برنامه افزایش سرمایه ۳۹۱ درصدی از سه محل خبر داد.

براین اساس، “شبندر” در نظر دارد سرمایه فعلی را از ۲.۸ به ۱۴.۱ هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت بورسی از سه محل سود انباشته ،سایر اندوخته ها و تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال خواهد شد تا صرف اصلاح ساختار مالی، جلوگیری از خروج نقدینگی و بهبود نسبت های مالکانه شود.

بنابراین گزارش، بانک رفاه کارگران و گروه گسترش نفت وگاز پارسیان ۳۰.۵ و ۱۵.۲ درصد سهام این شرکت پالایشی را در اختیار دارند.

مقالات مرتبط