برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

مجوز افزایش سرمایه سنگین ۱۲۴۶ درصدی و ۵۷ و ۳۴ درصدی صادر شد

[ratemypost]

گروه بهمن، تامین سرمایه امین و گل گهر با دریافت مجوز افزایش سرمایه ۱۲۴۶، ۵۷ و ۳۴ درصدی از تجدید ارزیابی و مطالبات و آورده نقدی سهامداران، آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

گروه بهمن، تامین سرمایه امین و گل گهر به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۲۴۶، ۵۷ و ۳۴ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “خبهمن” سرمایه فعلی را از هزار به ۱۳.۴ هزار میلیارد تومان را میرساند. تامین مالی این شرکت بورسی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای اصلاح ساختار مالی صرف می شود.

همچنین سرمایه فعلی “امین” از ۷۰۰ میلیارد تومان به ۱.۱ هزار میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی صورت می پذیرد تا قادر به بهبود نسبت کفایت سرمایه و مدیریت بهینه ریسک های ناشی از فعالیت شود.

در این میان، “کگل” نیز سرمایه فعلی را از ۷.۴ به ۱۰ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی صورت می پذیرد تا قادر به مشارکت انجام شده در شرکت های سرمایه پذیر (جبران مخارج سرمایه گذاری) و مخارج سرمایه ای مورد نیاز جهت اجرای طرح های توسعه ای شود.

مقالات مرتبط