برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

مجوز افزایش سرمایه ۱۵۵۴، ۸۱۰ و ۷۴ درصدی سه شرکت صادر شد

[ratemypost]

مدیریت انرژی تابان هور،بینالود نیشابور و شهد، مجوز افزایش سرمایه ۱۵۵۴، ۸۱۰ و ۷۴ درصدی را از دو محل تجدید ارزیابی و سود انباشته گرفتند و آماده مجمع فوق العاده شدند.

سه شرکت مدیریت انرژی تابان هور، کشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور و شهد به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۵۵۴، ۸۱۰ و ۷۴ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “وهور” سرمایه فعلی را از ۴۰۰ میلیارد تومان به ۶.۶ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و برای اصلاح ساختار مالی اعمال می شود.

همچنین سرمایه فعلی “زبینا” از ۴۰ به ۳۶۴ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال تا صرف اصلاح ساختار مالی شود.

در این میان، “قشهد” سرمایه فعلی را از ۴۰ به ۶۹.۴ میلیارد تومان می رساند. ۶۵۴.۴ میلیون تومان از تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته و ۲۸.۸ میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی شود.

مقالات مرتبط