برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

مجوز افزایش سرمایه ۱۷ تا ۱۷۹۵ درصدی ۶ شرکت صادر شد

[ratemypost]

شش شرکت بورسی و فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۱۷ تا ۱۷۹۵ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

شرکت های شیمیایی فارس، سرمایه گذاری ساختمان نوین، سپرده گذاری مرکزی، نفت سپاهان، پتروشیمی قائد بصیر و بیمه سامان به ترتیب مجوز افزایش سرمایه ۱۷۹۵، ۱۵۰، ۱۳۳، ۵۸، ۵۲ و ۱۷ درصدی را از سازمان بورس گرفتند و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شدند.

براین اساس، “شفارس” سرمایه فعلی را از ۶۲.۹ میلیارد تومان به ۱.۱۹ هزار میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت بورسی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها و برای رعایت مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی صرف می شود.

سرمایه فعلی “وثنو” هم از ۶۰ به ۱۵۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بازار پایه ای از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

همچنین “سپرده” سرمایه فعلی را از ۱۵۰ به ۳۵۰ میلیارد تومان می رساند. ۱۴۷.۴ میلیارد تومان از تامین مالی این شرکت خاص بازار سرمایه از محل سود انباشته و ۵۲.۵ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

سرمایه فعلی “شسپا” هم از ۶۰۰ به ۹۵۰ میلیارد تومان می رسد. تامین مالی این شرکت بورسی از محل سود انباشته اعمال می شود تا قادر به اصلاح ساختار مالی، جبران مخارج سرمایه ای و جلوگیری از خروج نقدینگی شود.

در این میان، “شبصیر” سرمایه فعلی را از ۳۳ به ۵۰ میلیارد تومان می رساند. تامین مالی این شرکت فرابورسی از محل سود انباشته و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

سرمایه فعلی “بساما” هم از ۱۷۵ به ۲۰۵.۵ میلیارد تومان می رسد. ۲۰.۴ میلیارد تومان از این تامین مالی از محل سود انباشته و ۱۰ میلیارد تومان دیگر از محل سایر اندوخته ها اعمال و صرف اصلاح ساختار مالی می شود.

مقالات مرتبط