برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

مجوز افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی سهم فرابورسی صادر شد

[ratemypost]

شرکت فرابورسی مجوز افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی را از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

شرکت بهداشتی ساینا مجوز افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی را از سازمان بورس گرفت و آماده برگزاری مجمع فوق العاده شد.

براین اساس، “ساینا” سرمایه فعلی را از ۱۰ به ۶۰ میلیارد تومان می رساند. ۳۵ میلیارد تومان از این تامین مالی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و ۱۵ میلیارد تومان دیگر از محل سود انباشته اعمال و صرف تامین بخشی از مخارج طرح توسعه و اصلاح ساختار مالی می شود.

همچنین مجمع فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از ۶۰ به ۸۵ میلیارد تومان از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی موافقت و اختیار عملی کردن آن را به مدّت ۲ سال به هیات مدیره تفویض کند تا پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی شدن آن اقدام شود.

مقالات مرتبط