برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

محل تامین افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی شرکت بورسی اصلاح شد

[ratemypost]

شرکت بورسی پارس خزر از اصلاح تامین برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی مبنی بر دو محل مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد.

شرکت پارس خزر از اصلاح محل تامین برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای دوشنبه شد.

براین اساس، “لخزر” اعلام کرد: پیرو نامه چهارم شهریور به سازمان بورس در خصوص تغییر محل تامین افزایش سرمایه که طی پیشنهاد هیات مدیره به مجمع فوق العاده در ۲۴ اسفند و گزارش توجیهی و اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی مورد تایید قرار گرفت، مدیریت شرکت مصمم است با اصلاح عنوان و مفاد بند ۳-۳ گزارش توجیهی، محل تامین افزایش سرمایه در جریان را علاوه بر مطالبات و آورده نقدی سهامداران از محل سود انباشته نیز پیشنهاد کند. تصمیم گیری در این خصوص از اختیارات مجمع فوق العاده سهامداران است.

بنابراین گزارش، پارس خزر ۲۴ اسفند ماه از برنامه افزایش سرمایه ۵۰۰ درصدی از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد تا به منظور اصلاح ساختار مالی ، کاهش هزینه های مالی ، افزایش توان مالی و نقدینگی، کاهش فاصله بین مبلغ سرمایه ثبت شده با مبلغ مورد نظر سازمان بورس و ابقاء در تابلو فرعی بازار اول و نیز تسهیل عملیات نقل و انتقال سهام در بورس تهران، سرمایه فعلی را از ۱۵.۱ به ۹۰.۷ میلیارد تومان برساند.

مقالات مرتبط