برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

معرفی تیم سبد گردانی

۱_فرهاد عرب احمدی

سمت: مدیر سبد

سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی حسابداری _ دانشگاه شاهرود
 • کارشناسی ارشد حسابداری مالی _ دانشگاه شهید بهشتی
 • دانشجوی دکتری حسابداری مالی _ دانشگاه علامه طباطبایی
مدارک حرفه ای:
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول مقدماتی بازار سرمایه
 • کارشناسی عرضه و پذیرش بازار سرمایه
سوابق کاری:
 • از سال ۸۵ تا ۸۸ _ حسابرسی _ از رتبه حسابرس تا حسابرس ارشد در موسسات مختلف از جمله موسسه حسابرسی بیات رایان
 • از سال ۹۱ تا پایان ۹۲ _ عامله گر و تحلیل گر در شرکت کارگزاری ارزش آفرین الوند
 • از سال های ۹۴ و ۹۵ _ تحلیل گر و مدیر سبد در شرکت کارگزاری آثل
 • از سال ۹۳ تا ۹۷ _ مشاور سرمایه گذاری در شرکت تاو گستر نو پدید
 • از سال ۹۸ تاکنون _ مدیر سبد در شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر_ تمام وقت

 

۲_محمد جواهری

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:
 • کارشناسی حسابداری _ دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی _ دانشگاه علامه طباطبایی
مدارک حرفه ای:
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه
سوابق کاری:
 • از سال ۹۵ تا ۹۸ _ تحلیل گر در شرکت مدیریت دارائی کیان
 • از مهر ۹۹ تاکنون_ تحلیل گر در شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر_ تمام وقت