برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

معرفی تیم سبد گردانی

۱_فرهاد عرب احمدی

سمت: مدیر سبد

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی

مدارک حرفه ای:
  • مدیریت سبد اوراق بهادار
  • تحلیلگری بازار سرمایه
  • اصول مقدماتی بازار سرمایه
  • کارشناسی عرضه و پذیرش بازار سرمایه

 

 

۲_محمد جواهری

سمت: تحلیلگر

سوابق تحصیلی:
  • کارشناسی حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی
  • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه علامه طباطبایی
مدارک حرفه ای:
  • تحلیلگری بازار سرمایه
  • اصول بازار سرمایه