برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

معرفی سبدگردانی

معرفی سبدگردانی

 

تعریف سبدگردان در قانون

بر اساس بند ۱۷ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، سبدگردان عبارت است از: ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺨﺺ و به‌منظور ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع، ﺑـﻪ خرید و فروش اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮای سرمایه‌گذار می‌پردازد. همچنین بر اساس بند ۳۳ ماده ۱ همین قانون، ﺳﺒﺪ ﻣﺠﻤﻮعه دارایی‌های ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه سرمایه‌گذاران ﺧﺮﻳﺪاری می‌شود.

سبدگردانی فرآیندی است که طی آن فرد  حرفه ای و مورد تایید سازرمان بورس در امر سرمایه‌گذاری بر اساس ویژگیها، درجه ریسک‌پذیری و سرمایه هر فرد، سبدی  متناسب با ویژگیهای او  تشکیل و به‌صورت مستمر بر آن نظارت و مدیریت می‌کند.  امتیاز اصلی سبدگردانی در استفاده از دانش و مدیریت حرفه‌ای مدیر سبد و مشاوره‌های تیم پشتیبانی تحلیل است.  با داشتن دانش و تجربه افراد دارای صلاحیت تاییده شده از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار  سرمایه گذار مطمئن می شود که سبد او به شکل حرفه ای مدیریت می شود.

موضوع  اصلی فعالیت شرکتهای سبدگردان طبق مجوز رسمی سازمان بورس عبارت است از:

۱_ تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین به منظور کسب انتفاع برای وی در قالب قرارداد مشخص
۲_ پذیرش سمت مدیریت و متولی گری در صندوقهای سرمایه گذاری
۳_ سایر فعالیتهای مجاز طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

به موجب قرارداد فی مابین شرکتهای سبدگردان و مشتری، سبدگردان تعهد مینماید که با استفاده از متخصصین حوزه های مالی، سرمایه گذاری و با توجه به شرایط و ویژگیهای هر یک از مشتریان، پورتفوی مشتری را در سطح ریسک وی و مطابق با نیازهای مالی وی مدیریت نماید

تفاوت شرکتهای سبدگردان با سایر نهادهای مالی

سبدگردانی یک محصول اختصاصی برای مشتری است و دقیقا نمتنالس ببا ظرفیتهای پذیرش ریسک و مطابق با نیازهای مالی مشتری مدیریت می شود و مانند محصولات سایر نهادهای مالی( نظیر یونیت صندوقهای سرمایه گذاری)  نمی باشد که یک محصول واحد باشد و عینا به تمام مشتریان ارایه گردد. از اینرو سبدگردانی را میتوان خدمات اتختتصاصی هر مشتری نامید

مزایای استفاده از خدمات سبدگردانی

مزایای سبد گردانی:

  • اندازه گیری ریسک و بازده سرمایه‌گذاری با استفاده از  مدلهای تایید شده  و حرفه ای
  • استفاده از دانش و تجربه نیروی انسانی متخصص و مجرب در امر سبدگردانی و سرمایه گذاری
  • اداره پورتفوی هر سرمایه‌گذار متناسب با درجه  پذیرش ریسک او
  • نظارت توسط نهادهای ناظر و امین و عدم وجود ریسک تقلب
  • شفافیت  عملکرد و اطلاع ر سانی
  • مدیریت گردش وجوه راکد در زمانهای رکود
  • رفتار حرفه ای سرمایه گذاری جلوگیری از رفتارهای شتابزده  و عدم وجود هیجان در تصمیم گیریها
  • نظارت دقیق حسابرس و سازمان بورس و اوراق بهادار بر عملکرد سبدگردان
  • نگهداری حساب هر سبد به‌صورت جداگانه در نرم‌افزار سبدگردانی و امکان دریافت گزارش‌های متناوب از عملکرد سبد سهام توسط سرمایه‌گذار