برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

معرفی شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر

معرفی شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر

 

شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر به شماره ثبتی ۴۲۸۴۸۷ در تاریخ ۱۳۹۱/۵/۷ نزد اداره ثبت شرکت ها ثبت گردید و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و مجوز فعالیت شرکت صادر گردیده است . شرکت در دو مرحله افزایش سرمایه داده است و ابتدا سرمایه خود را از ۳ میلیارد ریال به ۲۰ میلیارد ریال و در سال ۱۳۹۷ به ۵۰ میلیارد  ریال افزایش داده است. شرکت برای ۴ دوره متوالی از سال ۱۳۹۴ تا کنون به عنوان فعال ترین شرکت مشاور سرمایه گذاری کشور انتخاب شده است.  فعالیت شرکت در زمینه مشاوره خرید و فروش سهام و نیز مشاوره سرمایه گذاری بوده و در هر حال حاضر دارای ۷ سال سابقه فعالیت در این زمینه می باشد. در سال ۹۷ سهامداران جدیدی وارد شرکت شدند که همزمان مالک کارگزاری راهبرد نیز می باشند. اعضای هیئت مدیره از مدیران بازار سرمایه و وزارت بازرگانی کشور هستند که دارای دکترای مدیریت مالی و دکنرای مدیریت بازرگانی از دانشگاه علامه و شهید بهشتی می باشند.