برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

موافقت هیات مدیره شرکت دارویی با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی

[ratemypost]

شرکت دارویی از موافقت هیات مدیره با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای سه شنبه شد.

شرکت شیشه دارویی رازی از موافقت هیات مدیره با انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای سه شنبه شد.

براین اساس، “کرازی” اعلام کرد: پیشنهاد افزایش سرمایه در هیأت مدیره تصویب و مقرر شد فرآیند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین و ساختمان و ماشین‌آلات) در دستور کار قرار گیرد.

جزئیات افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی از جمله رقم و درصد آن پس از اتمام ارزیابی دارایی ها توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری و تهیه گزارشات توجیهی متعاقبا منعکس خواهد شد. افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس و تصویب آن در مجمع فوق العاده سهامداران خواهد بود.

مقالات مرتبط