برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

نماد دو سهم سیمانی برای مجمع سالانه متوقف می شود

[ratemypost]

در پایان معاملات امروز، نماد دو شرکت سیمانی به دلیل برگزاری مجمع سالانه در روزهای آینده این هفته متوقف می شود.

در پایان معاملات امروز، نماد دو شرکت سیمان قاین و سیمان سفید نی ریز به دلیل برگزاری مجمع سالانه متوقف می شود.

براین اساس، ” سقاین، سنیر” دوشنبه هفته جاری برای تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند گذشته تصمیم گیری می کنند.

بنابراین گزارش، در جریان معاملات چهارشنبه سیمان قاین و سیمان سفید نی ریز با افت اندک قیمت روبرو بوده اند.

مقالات مرتبط