برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

نماسهم

سامانه نماسهم، به عنوان ابزاری مناسب برای تجزیه و تحلیل و گزارشگیری بنیادی و تکنیکی سهام شرکتهای بورسی و فرابورسی، با ارائه خدمات متنوع در قالب های نوشتاری و بصری، برای کلیه فعالان بازار – از تحلیل گران خبره تا افراد مبتدی و تازه وارد به بورس – مفید خواهد بود.

نشانی سامانه نماسهم:   namasahm.com