برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

“های وب” در مناقصه ۷ ساله ثبت تخلفات جاده ای اعلام حضور کرد

[ratemypost]

شرکت داده گستر عصر نوین از حضور در مناقصه ۷ ساله سازمان راهداری برای بهره برداری از ۲۰۰۰ سامانه ثابت هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور با برآورد تامین مالی ۲.۵ هزار میلیاردی خبر داد.

شرکت داده گستر عصر نوین از حضور در مناقصه سازمان راهداری و حمل ‌و نقل جاده‌ای مبنی بر تهیه، اجرا، مکان یابی، تامین تجهیزات، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از ۲۰۰۰ سامانه ثابت هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور در شبکه جاده ای به شیوه ساخت، بهره برداری و تحویل و انتقال خبر داد.

براین اساس، “های وب” اعلام کرد: این فراخوان با موضوع تهیه، اجرا، مکان یابی، تامین تجهیزات، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری و بهره برداری از ۲۰۰۰ سامانه ثابت هوشمند ثبت تخلفات عبور و مرور در شبکه جاده ای به شیوه ساخت، بهره برداری و تحویل و انتقال برای مدت زمان کل احداث، بهره برداری و انتقال ۷ سال شامل ۲ سال برای اجرا و ۵ سال برای بهره برداری است. مبلغ تامین مالی این فراخوان ۲.۵ هزار میلیارد تومان توسط کارفرما برآورد شده است.

مقالات مرتبط