برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

همکاران و مدیران شرکت

همکاران و  مدیران شرکت

احمد جواهری

 • فوق لیسانس مدیریت مالی _ دانشگاه علوم اقتصادی
 • لیسانس حسابداری _ دانشگاه علامه طباطبائی
 • سمت: مدیر تحلیل
 • سوابق کاری:
   • از فروردین ۱۳۹۶ مدیر تحلیل .شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر
   •  از تیر ۱۳۹۳  تا فروردین ۱۳۹۶ کارشناس سرمایه گذاری و تحلیل .شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر
   • از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۳ حسابدار. شرکت سامان مبین البرز
   • از سال ۸۸ تا ۹۲ حسابرس. موسسه حسابرسی مفید راهبر
   • از سال ۹۱ تا ۹۸ مدرس دروس مدیریت مالی، حسابداری مالی و صنعتی، سرمایه گذاری و ریسک، زبان تخصصی مالی، زبان تخصصی حسابداری و … در موسسه آموزش عالی آزاد ماهان

 

محیا معصومی:

 • فوق لیسانس مهندسی مالی _ دانشگاه تربیت مدرس
 • لیسانس مهندسی صنایع _ دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
 • سمت : تحلیلگر
 • سوابق کاری: از بهمن ماه سال ۱۳۹۶ کارشناس تحلیل در شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر

 

سحر شکری:

 • فوق لیسانس اقتصاد _ دانشگاه آزاد تهران جنوب
 • لیسانس اقتصاد _ دانشگاه تهران
 • سمت: تحلگیر
 • سوابق کاری:
  مدرس علوم اقتصادی و مدیریت بورس در دانشگاه از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸

      کارشناس سرمایه گذاری در شرکت سرمایه­ گذاری دانایان پارس از مهر ماه سال ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۸

      مدیر سرمایه گذاری در کارگزاری آریا بورس مهر ماه و آبان ماه سال ۱۳۹۸

      کارشناس تحلیل در شرکت مشاور سرمایه گذاری ابن سینا مدبر از آذر ماه سال ۱۳۹۸

حمید رمضان زاده:

 • فوق لیسانس حسابداری
 • سمت: مدیر مالی

 

آرزو عباسی:

 • لیسانس حسابداری
 • سمت: حسابدار

  مدیران وب سایتهای گروه مشاور سرمایه گذاری اماکو

 

سعید ابراهیمی

 • ( مدیر مسئول سایت اماکو-سهم ۱۰۰۱)
 • sahm1001.com

 

 

 • محسن زادمهر
 • ( مدیر مسئول سایت مشاوره اماکو-سهامیاب)
 • sahamyab.com