برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

همکاران و مدیران شرکت

همکاران و  مدیران شرکت

 

حمید رمضان زاده:

  • فوق لیسانس حسابداری
  • سمت: مدیر مالی

 

اعظم بختیاری ازندریانی:

  • لیسانس حسابداری
  • سمت: حسابدار