برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

همکاران و مدیران شرکت

همکاران و  مدیران شرکت

احمد جواهری

 • فوق لیسانس مدیریت مالی-  دانشگاه علوم اقتصادی
 • لیسانس حسابداری – دانشگاه علامه طباطبائی
 • سمت: تحلیلگر

 

محیا معصومی:

 • فوق لیسانس مدیریت مالی
 • لیسانس مهندسی صنایع
 • سمت : تحلیلگر

 

سحر شکری:

 • فوق لیسانس اقتصاد
 • لیسانس اقتصاد
 • سمت: تحلگیر

 

حمید رمضان زاده:

 • فوق لیسانس حسابداری
 • سمت: مدیر مالی

 

آرزو عباسی:

 • لیسانس حسابداری
 • سمت: حسابدار

  مدیران وب سایتهای گروه مشاور سرمایه گذاری اماکو

 

سعید ابراهیمی

 • ( مدیر مسئول سایت اماکو-سهم ۱۰۰۱)
 • sahm1001.com

 

 

 • محسن زادمهر
 • ( مدیر مسئول سایت مشاوره اماکو-سهامیاب)
 • sahamyab.com