برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

همکاران و مدیران شرکت

همکاران و  مدیران شرکت

 

حمید رمضان زاده:

  • فوق لیسانس حسابداری
  • سمت: مدیر مالی

 

آرزو عباسی:

  • لیسانس حسابداری
  • سمت: حسابدار

  مدیران وب سایتهای گروه مشاور سرمایه گذاری اماکو

 

سعید ابراهیمی

  • ( مدیر مسئول سایت اماکو-سهم ۱۰۰۱)
  • sahm1001.com

 

 

  • محسن زادمهر
  • ( مدیر مسئول سایت مشاوره اماکو-سهامیاب)
  • sahamyab.com