برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

پیش بینی اثر نرخهای جهانی بر روند مثبت نمادهای بزرگ، گروه های کالایی و کوچک

[ratemypost]

یک کارگزاری با بررسی آخرین تحولات جهانی و متغیرهای موثر بر بورس، وضعیت این هفته بازار سهام را با احتمال روند مثبت نمادهای بزرگ، گروه های کالایی و کوچک پیش بینی کرد.

بازار سهام درحالی هفته گذشته را با روندی نزولی سپری کرد و پس از رشد مقطعی مجددا شاهد افت قیمت ها در پایان هفته بود و این بار دامنه نامتقارن از افت جدی شاخص جلوگیری کرد که که کارگزاری آبان درباره روزهای آینده بازار اعلام کرد: در بازارهای جهانی شاهد ادامه رشد سنگین فلزات بخصوص مس هستیم و نفت نیز در حال احیا پس از بحران همه گیری است. به نظر می رسد رشد این بازارها همچنان در سایه بهبود تقاضا و سکون در شاخص دلار ادامه داشته باشد.

در بازار ارز اما نوسانات در هفته گذشته محدود بود و تمایل به حفظ سطح ۲۶ هزار تومانی در بازار آزاد محسوس بود. اخبار مثبت برجامی در پایان هفته تا حدودی دلار را با عرضه همراه کرده و البته بازار همچنان به تحولات مهم هفته پیش رو وزن بیشتری خواهد داد.

در بازار سهام به نظر می رسد با توجه به سطح متغیرها، فروش های اخیر تا حدودی بیشتر از بی تحلیلی و حرکت گروهی سرمایه گذاران است. رشد دسته جمعی و افت مشابه ناشی از نوسانات نرخ ارز بدون توجه به متغیرهای موثر دیگر حاکی از فقدان تحلیل در بازار است و به نظر می رسد نقدینگی حاضر در بازار با توجه به بی اعتمادی بوجود آمده همچنان تمایل به نوسان گیری دارد.

رشد قیمت های جهانی می تواند این هفته نمادهای بزرگ را مورد توجه قرار دهد و در صورت عدم افت جدی در بازار ارز می توان به تعادل و حتی بازگشت روند صعودی به گروه های کالایی خوش بین بود. در گروه های کوچک نیز می توان به رشد تک نمادها و گروه های مستعد خوش بین بود.

بصورت کلی بازار طبق معمول در ماه های پایانی سال با کمبود نقدینگی همراه است و به اخبار منفی عکس العمل بیشتری نشان می دهد. باید توجه داشت که رفته رفته و با فاصله گرفتن بازار و فعالان از هیجانات مجددا شاهد بهبود روند کلی بازار خواهیم بود. رشد قیمت های جهانی اتفاقی بسیار مثبت برای بازار است و می تواند سودهای واقعی را برای سهامداران به همراه داشته باشد.

مقالات مرتبط