برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

پیش بینی “وبصادر” از زیان ۹۰۰ میلیارد تومانی تسعیر ارز در نیمه نخست سال

[ratemypost]

بانک صادرات با اشاره به بخشنامه جدید تسعیر ارزی از پیش بینی زیان ۹۰۰ میلیارد تومانی برای دوره نیمه نخست سال جاری خبر داد.

بانک صادرات با اشاره به بخشنامه جدید تسعیر ارزی از پیش بینی زیان ۹۰۰ میلیارد تومانی برای دوره نیمه نخست سال جاری خبر داد.

براین اساس، احمد فاضلی معاون مالی “وبصادر” پیرو نامه ۱۹ مهر اعلام کرد: طبق بخشنامه ۱۵ مهر بانک مرکزی، مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌ های ارزی برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور ۹۹ به منظور اعمال در دفاتر و تهیه صورت های مالی میان دوره‌ای مبلغ ۱۲,۹۰۰ تومان برای هر یورو و ۱۱ هزار تومان برای هر دلار آمریکا و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری یورو در پایان شهریور سال ۹۹ تعیین شده است.

باتوجه به شروط مندرج در بندهای بخشنامه ۲۸ اسفند سال گذشته و شناسایی و ثبت اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که به مبلغ نرخ های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی ایجاد شده و بر اساس ثبت نرخ های جدید در مقطع ۳۱ شهریور سال جاری در دفاتر بانک، زیان ناشی از تسعیر مقطع مذکور معادل ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود که در مقایسه با سایر اقلام صورت های مالی از اهمیت کمتری برخوردار است. با توجه به سودآوری مطلوب بانک، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای مقطع شهریور ۹۹ در موعد مقرر افشا می‌شود.

مقالات مرتبط