برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

روز: بهمن ۷, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بررسی گزارش دی ماه کچاد

شرکت در دی ماه ۲۷۴۰ میلیادر تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته کاهش ۸ درصدی را نشان می دهد. میانگین فروش ماهانه شرکت

مشاهده