برترین شرکت مشـاور سرمایـه گذاری کشــور

روز: فروردین ۲۸, ۱۴۰۰ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

بررسی اهداف قیمتی ونوین

#ونوین هفتگی میان مدتی در حال تکمیل موج ۴ برای استارت موج ۵ صعودی خود است. تریگر خرید با شکست منطقه انقباضی صادر خواهد شد.

مشاهده